ZAŁCZNIK NR 2

 

PROGRAM PODSTAWOWEGO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO DLA

KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH

Program szkolenia

Lp

Przedmiot

Zakres tematyczny przedmiotu

Godziny

(w tym

praktyczne)

 

Wykładowcy

1

             2

                                  3

       4

             5

 1

Historia miasta

na tle historii

Polski

Historia miast w Polsce (ogólna charakterystyka miast zabytkowych). Początki i przeszłość miasta. Miasto w okresie II Rzeczypospolitej i w czasie II wojny światowej. Odbudowa ze zniszczeń wojennych. Współczesny rozwój miasta. życie społeczno-polityczne. Wybitne postacie historyczne związane z miastem

 

30(10)

 

mgr Violetta

 Sajdak Ruda

 2

Kultura i sztuka

miasta

Zabytki miasta na tle historii sztuki w Polsce. Rozwój urbanistyczny miasta. Okresy świetności w historii Polski.

Zabytki architektury, rzeźby i malarstwa. Muzea i pomniki. Place i ulice. Parki i ogrody. Instytucje naukowe i kulturalne. Szkolnictwo, wyższe, uczelnie

 

60/25

 

Mgr

Krzysztof Czyżewski

 3

Miasto

współczesne

Położenie, powierzchnia, liczba mieszkańców, podział administracyjny (dzielnice, osiedla). życie społeczno - polityczne. Wybitne postacie współczesne miasta. Historia i współczesna gospodarka miasta. Najważniejsze obiekty przemysłowe i ich produkcja. Ważniejsze obiekty użyteczności publicznej. Współczesna architektura i budownictwo. Urządzenia socjalne i służba zdrowia. Główne atrakcje miasta. Miasto w literaturze, piosence i anegdocie. Problemy i osiągnięcia ekologiczne miasta

 

 

30/15

 

mgr Violetta

Sajdak –Ruda

 4

Geografia

turystyczna

miasta i regionu

Aktualne problemy miasta i regionu. Plany rozwoju miasta i okolic. Charakterystyka środowiska geograficznego. Trasy wylotowe. Miejscowości i obiekty o znaczeniu historycznym i turystycznym w najbliższej

okolicy

 

 

30/15

 

mgr

Sławomir Jaszczuk

 5

Topografia

miasta i strefy

podmiejskiej

Układ komunikacyjny miasta, arterie przelotowe. Lokalizacja obiektów zabytkowych, gospodarczych i

użyteczności publicznej. Baza turystyczna, sportowa i rekreacyjna. Lokalizacja parkingów

 

 

30/20

 

mgr

Sławomir Jaszczuk

 6

Metodyka

i technika

prowadzenia

wycieczek

Metodyka i technika prowadzenia grup wycieczkowych w mieście. Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach i zachorowaniach. Skład podstawowej apteczki

 

20/15

mgr

Franciszek Bielecki

 

 

         OGÓŁEM

200/100