English Deutch Polski Française русский Italiano mailUBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEUbezpieczenia WARTA TRAVEL

Towarzystwa Ubezpieczeń i reasekuracji "Warta" S.A dla turystów indywidualnych i grup turystycznych

Przedmiotem ubezpieczenia są:

  • Koszty leczenia
  • Następstwa nieszczęśliwych wypadków
  • Usługi assistance
  • Bagaż podróżny
  • Koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej  • Strona Główna

    Otwarty Katalog Stron