English Deutch Polski Française русский Italiano mail  Oferta dla namłodszych
  Oferta dla młodzieży
  Zielone Szkoły
OFERTA DLA SZKÓŁ > DLA MŁODZIEŻYNauczyciele otrzymują imienne zaświadczenie
o przeprowadzeniu zajęć !!!


propozycje tematów i wycieczek fakultatywnych


Kraków na przestrzeni wieków

Najstarsze dzieje Krakowa - zabytki sztuki przedromańskiej i romańskiej

Salwator - jedna z najstarszych podkrakowskich osad

Kraków w dobie gotyku - lokacja średniowiecznego miasta

Średniowieczna Katedra Wawelska

Gotyckie kościoły Krakowa

Budowle gotyckie świeckie

Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasy panowania ostatnich Piastów

Kraków w czasach pierwszych Jagiellonów

Arcydzieło jesieni średniowiecza - ołtarz kościele Mariackim

Złoty wiek w dziejach narodu polskiego

Renesansowa rezydencja ostatnich Jagiellonów

Zabytki architektury renesansowej w Katedrze Wawelskiej

Sztuka odrodzenia w Krakowie

Reformacja i kontrreformacja w Krakowie

Dwór królewski za czasów Zygmunta Starego i królowej Bony

Zamek królewski na Wawelu w dobie dynastii Wazów

Barokowe kościoły Krakowa

Katedra Wawelska w dobie baroku

Klasycyzm w Krakowie

Insurekcja kościuszkowska

Walki o niepodległość w XIX wieku

Autonomia galicyjska

Krakowska architektura przełomu XIX i XX wieku

Okres Młodej Polski

Secesyjny Kraków

Droga do niepodległości

Dwudziestolecie międzywojenne

Lata okupacji hitlerowskiej


Dzieje Kazimierza w historii krakowa

 • Kazimierz chrzrścijański

  Skałka

  Historia miasta Kazimierza

  Kazimierskie zabytki

 • Żydowska dzielnica kazimierza

  Historia Żydów krakowskich

  Kultura i tradycje żydowskie

  Synagogi i cmentarze Kazimierza

  Martyrologia narodu żydowskiego w latach II wojny światowej


  Szlakami sławnych ludzi po krakowie

  Święta królowa Jadwiga

  Święty brat Albert Chmielowski

  Szlakiem innych świętych i błogosławionych

  Jan Paweł II

  Wit Stwosz

  Mikołaj Kopernik

  Król Jan III Sobieski

  Król Stanisław August Poniatowski

  Tadeusz Kościuszko

  książę Józef Poniatowski

  Jan Matejko

  Helena Modrzejewska

  Stanisław Wyspiański

  Józef Piłsudski


  Krakowskie tradycje, zwyczaje, obrzędy

  Obrzędy bożonarodzeniowe i wielkanocne

  Szopki krakowskie

  Lajkonik

  Emaus

  Rękawka


  Tematy dodatkowe

  Pradzieje człowieka

  Świat starożytny

  Krakowskie kościoły i klasztory

  Dzieje teatru w Krakowie

  Szlakiem Młynówki Królewskiej

  Tajemnice krakowskich ulic

  Dzieje Rynku Krakowskiego

  Krakowskie Planty

  Cmentarz Rakowicki

  Krakowskie pałace i rezydencje

  Początki i rozwój szpitalnictwa

  Pomniki Krakowa


 • Strona Główna

  Otwarty Katalog Stron