English Deutch Polski Française русский Italiano mail


  Wzgórze Wawelskie
  Dzielnica Uniwersytecka
  Droga Królewska
  Kazimierz chrześcijański
      i Skałka

  Kazimierz Żydowski
  Śladami krakowskich
      świętych

  Śladami polskiego papieża
      Jana Pawła II

  Szlakiem Młodej Polski
      po Krakowie

  Jan Matejko i jego Kraków
  Śladami bohaterów
      narodowych

  Inne propozycje

KRAKÓW I OKOLICE > Szlakiem Młodej Polski


W Krakowie na przełomie XIX i XX wieku zrodził się nowy styl w literaturze i sztuce nazywany Młodą Polską. To tu żyli i tworzyli wielcy młodopolscy artyści - m.in. Stanisław Wyspiański, Józef Mahoffer, bracia Tetmajerowie i wielu innych. Pejzaże podkrakowskiej wsi zapoczątkowały kult rodzimej przyrody i zainteresowanie ludowością. To w Krakowie panowie artyści żenili się z chłopskimi córkami. Jeden z takich ślubów uwiecznił Wyspiański w "Weselu".Szlakiem Młodej Polski >Plan zwiedzania

Plac Matejki
Szkoła Sztuk Pięknych, późniejsza Akademia, to wylęgarnia talentów

Paon i Jama Michalika
kawiarnie, gdzie zbierała się młodopolska bohema

Kościół Mariacki
miejsce ślubu Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną

Galeria Sukiennice
prezentuje malarstwo i rzeźbę polską z końca XVIII i z XIX wieku, wśród nich prace prezentujące rodzenie się stylu młodopolskiego

Kościół Franciszkanów
polichromia i witraże Stanisława Wyspiańskiego

Katedra Wawelska
a w niej kilka młodopolskich dzieł

Muzeum Stanisława Wyspiańskiego
zaprezentowano w nim wszystkie dziedziny działalności tego genialnego, niepowtarzalnego twórcy

Dom Józefa Mehoffera
w którym malarz mieszkał w ostatnich latach swojego życia i w którym zgromadzono liczne pamiątki po nim a także wiele z jego prac

Rydlówka
dom, w którym odbyło się wesele Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny, opisane przez Stanisława WyspiańskiegoSzlakiem Młodej Polski > Galeria zdjęćStrona Główna

Otwarty Katalog Stron