English Deutch Polski Française русский Italiano mail


  Wzgórze Wawelskie
  Dzielnica Uniwersytecka
  Droga Królewska
  Kazimierz chrześcijański
      i Skałka

  Kazimierz Żydowski
  Śladami krakowskich
      świętych

  Śladami polskiego papieża
      Jana Pawła II

  Szlakiem Młodej Polski
      po Krakowie

  Jan Matejko i jego Kraków
  Śladami bohaterów
      narodowych

  Inne propozycje

KRAKÓW I OKOLICE >Kazimierz chrześcijański i Skałka


Król Kazimierz Wielki założył między dwoma odnogami Wisły miasto i nazwał je swoim imieniem. Otoczone murami obronnymi, z centralnym placem niewiele mniejszym od Krakowskiego Rynku, żyło własnym życiem aż do końca XVIII wieku, kiedy to zostało włączone do Krakowa. Przez kilkaset lat podzielone było na dwie części: chrześcijańską i żydowską.Kazimierz chrześcijański i Skałka > Plan zwiedzania

Skałka
miejsce męczeńskiej śmierci biskupa ze Szczepanowa - św. Stanisława. Pod barokowym kościołem znajduje się Krypta Zasłużonych, w której spoczywają m.in.: Jan Długosz, Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski i inni.

Kościół św. Katarzyny
perła gotyku z XV-wieczną polichromią krużganków

Plac Wolnica
Kazimierski rynek z renesansowym ratuszem

Kościół Bożego Ciała
gotycki kościół farny Kazimierza

Szpital i kościół Bonifratrów
barokowy kościół zbudowany dla Trynitarzy obecnie służy Bonifratrom, którzy obok niego założyli szpitalKazimierz chrześcijański i Skałka >Galeria zdjęć

Strona Główna

Otwarty Katalog Stron